O Concello de Salvaterra de Miño presentou un proxecto ó Consello Superior do Deporte para a mellora de instalacións no Campo Antonio Gándara Bernárdez-Dextros.

Á súa proposta obtivo como resposta unha subvención de 5.000 euros para o financiamento dos gastos de proxectos do Plan de Recuperación, Transformación e Resilencia (PERTE) no ámbito do turismo deportivo sostible.

Deste xeito, faise fronte ós gastos derivados das asistencias técnicas que se contraten para preparar a documentación necesaria para a presentación das solicitudes ó Perte do deporte.

Esta axuda inclúese na convocatoria de subvencións para entidades locais de Pontevedra con poboación inferior a 50.000 habitantes.

Por outra banda, o Concello de Salvaterra de Miño presentou un proxecto na convocatoria de axudas ó fomento do turismo deportivo sostible financiadas con fondos Next Generation UE do Consello Superior do Deporte para este 2023.

Neste proxecto plantéxase unha reforma de 600.000 euros para mellorar as instalacións do Campo de Fútbol Antonio Gándara Bernárdez-Dextros, onde se contemplan diferentes melloras como a de eficiencia enerxética. Uns traballos ambiciosos de gran investimento.