Obradoiro infantil de creación artística «O Tempo da cidade» con el artista Román Corbato. Miércoles 3 de agosto de 10:30 a 13:30 horas, para niños de entre 6 y 12 años.

«O obradoiro consistirá en analizar o paso do tempo no espazo público da cidade de Vigo. Para iso partirase da obra Berbés, da que se extrae este concepto a partir dunhas ruínas situadas na praza do Berbés».