Alicia Soutullo 1º ESO capta a Catedral de Santiago coa súa cámara.

Alicia Soutullo

Candela Pérez de 1ºESO, amósanos un dos monolitos que nos indican o noso Camiño.

Candela Pérez