Faro de Vigo

Faro de Vigo

Que é Escola en camiño e a quen vai dirixido

O Camiño de Santiago é pasado, presente e, sobre todo, futuro. Foi, e ségueo sendo, o máis importante roteiro de peregrinación de Europa desde o medievo e un dos feitos de maior relevancia e beneficio para a historia de España, en xeral, e de Galicia, en particular. Os seus valores transcenden máis aló do seu significado socieconómico e cultural.

O tránsito de centos de millóns de peregrinos por esta arteria universal ao longo da súa historia converteuna ademais nunha porta á globalidad máis aló da súa conexión directa co continente europeo co consecuente fluxo en ambas as direccións. Unha xanela aberta de Galicia para o mundo e do mundo para Galicia, xeradora de intercambios dunha inmensa riqueza cultural, económica e social.

A educación é o máis importante que calquera sociedade pode legar ás súas xeracións futuras. Precisamente con esa intención, a de seguir contribuíndo desde a base a salvagárdala e fomentar a súa dimensión cultural, social, económica e humanística, FARO DE VIGO e A OPINIÓN A Coruña promoven a posta en marcha dun singular proxecto educativo co Camiño no centro de acción.

O obxectivo fundamental do proxecto educativo ESCOLA EN CAMIÑO é, así pois, educar aos alumnos e inculcarlles os coñecementos e os múltiples valores deste privilexiado roteiro universal. Estimulalos a través dunha instrución coral da mesma coa adquisición de coñecementos e experiencias que lles permitan aprecialo, valoralo e potencialo en toda a súa dimensión. Facelos partícipes e actores do seu necesario papel como voluntarios do Camiño. Porque, facéndoo así, empezando desde a base, desde as aulas, non só estaremos a contribuír a unha concienciación maior das nosas xeracións máis novas, senón contribuíndo ao mellor desenvolvemento e pervivencia dun legado universal.

A educación é o piar do futuro. Un futuro que non debe perder a nosa identidade nin os nosos valores máis universais. E nada hai máis universal que derrubar muros nin máis identitario que o Camiño de Santiago. ESCOLA EN CAMIÑO é un proxecto educativo dirixido aos centros de Educación Primaria e Secundaria en Galicia, que pretende involucrar a estudantes, pais e docentes nesta misión colectiva: a de formar e preparar desde a máis temperá idade aos nosos escolares na divulgación e protección do Camiño, debido a que deles dependerá nun futuro moi próximo velar pola perdurabilidad dun camiño xerador dunha formación extraordinaria.

A misión é, así pois, coral: estudar, coñecer e aprender o Camiño non só desde a súa vertente histórica, cultural, arquitectónica e artística, senón tamén de intercambio, de riqueza económica para os pobos que o conforman. Educar tamén sobre as oportunidades que seguen xurdindo do seu coñecemento. Educar, tamén emocionalmente, sobre os seus valores humanísticos, a solidariedade, a convivencia, a tolerancia, o diálogo, o coñecemento dos demais, e o crisol das diversas culturas que unifica.

Para este fin, ESCOLA EN CAMIÑO podería supoñer tamén unha axuda inestimable cuxo efecto perdure no tempo. Facer canteira desde a escola, facendo aos nosos estudantes máis mozos conscientes da dimensión dun roteiro que tende pontes ao mundo e transcende as nosas vidas desde fai máis de mil anos.

Desenvolvemento do proxecto

O desenvolvemento do plan docente arrincará en outubro deste curso 2022/2023 co envío das bases do proxecto/concurso aos centros educativos e unha campaña de comunicación en prensa e redes sociais para a inscrición dos colexios. O prazo de inscrición estará aberto ata o 15 de decembro. A actividade de ESCOLA EN CAMIÑO permanecerá ata o 28 de febreiro. O seu colofón será unha gran festa escolar (que terá lugar a finais do mes de marzo) coa entrega de premios en distintas categorías aos mellores traballos elaborados polos centros. A súa elección corresponderá a un xurado composto por polo menos cinco membros designados por FARO e A OPINIÓN e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia.

Os centros rexistrados participarán coa elaboración de entrevistas, reportaxes, traballos de investigación (os centros terán acceso á hemeroteca do decano), fotografías, ilustración, etc., que versarán sobre a dimensión histórica, social, cultural, humanística, económica, etc., do Camiño de Santiago ou outros aspectos vinculados ao mesmo. O plan inclúe a impartición de charlas de profesionais que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia estime oportuno, para reforzar o proxecto e contribuír á formación docente.

A partir do 16 de novembro, publicarase semanalmente unha páxina coas mellores achegas (ou un resumo dos mesmos) no periódicos FARO DE VIGO e A OPINIÓN A Coruña.

Tamén se creará un portal propio na edición dixital de FARO e A OPINIÓN para divulgar todos os traballos e a programación vinculada a Escola en Camiño. Este portal estará operativo desde o 16 de novembro para que os centros poidan inscribirse desde ese mesmo momento.

Finalizada a entrega de traballos, elaborarase un xornal con cabeceira propia ESCOLA EN CAMIÑO, cos mellores traballos dos centros participantes, que será publicado en los días siguientes a la gala. O xornal escolar encartarase co xornal do día en todas as seis edicións de FARO (xeral, Vigo, Pontevedra, O Morrazo, Arousa, Deza/Tabeirós/Montes e Ourense, e na OPINIÓN A Coruña. Ademais entregarase en todos os centros educativos adheridos ao proxecto.

  • Unha vez finalizado o período de inscrición, realizarase unha reunión informativa con todos os centros adheridos ao proxecto para detallar todos os aspectos do mesmo

  • Facilitarase aos centros adheridos ao proxecto un acceso á hemeroteca de FARO (decano da prensa nacional) durante todo o curso escolar para que poidan buscar nela toda a información necesaria sobre o Camiño de Santiago

  • Impartiranse charlas sobre o Camiño a través dos profesionais que a Consellería considere oportuno, de forma que poidamos achegar aos alumnos a maior información posible dunha forma amena

  • En 2024 realizarase unha gala - entrega de premios.

  • Cos mellores traballos realizados ao longo do curso escolar, realizarase un xornal que levará por nome “ Escola en Camiño” e distribuirase entre todos os centros educativos participantes e encartarase tamén nas edicións xerais de Faro de Vigo e A Opinión A Coruña

Comunicación con Faro de Vigo

A canle de comunicación con nós será a través do correo electrónico escolaencamino@farodevigo.es

Bases do concurso

Pincha nesta ligazón para acceder ás bases do concurso.

Participar

Envía os teus traballos dende o formulario que atoparás nesta ligazón ou ao correo electrónico escolaencamino@farodevigo.es.Compartir el artículo