El BNG hizo una llamada a todos los agentes que componen el sector comercial para escuchar los problemas y los testimonios de primera mano. La fecha será mañana a partir de las 21,00 horas en el Liceo. "Facemos unh chamamento ao sector para coñecer a situación actual do comercio e por enriba da mesa as diferentes medidas que servan para paliar a alarma xerada polo peche masivo dos comercios da nosa cidade". Luis Seara, portavoz nacionalista, señala que "pódense achegar toda a xente que queira porque non é só un problema empresial é un problema social e demográfico".