Filme sorpresa

Colaboran: Concello de Vigo e Federación de Galicia de Cineclubs