Un dos cafés históricos de Cidade de vigo donde se pode ver expresións artístico-culturais,variadas.