Una receta para impulsar Beiramar

Siete colectivos proponen poner en valor el patrimonio industrial con vivienda asequible, residencia de estudiantes, tramos peatonales, comercios, cultura o centros de formación

Propuesta para Pescapuerta, con usos residenciales y comerciales.

Propuesta para Pescapuerta, con usos residenciales y comerciales.

La conservación y puesta en valor del patrimonio industrial del entorno de Beiramar con nuevos usos: viviendas –ya se contemplan en la zona–, Vigosónico, residencia de estudiantes, tramos peatonales, comercios o centros formativos. El objetivo: que reviva con gente este ámbito privilegiado de la urbe por su cercanía al mar y su proximidad al centro y zonas como As Travesas o el Casco Vello. Es la propuesta resumida que hacen siete colectivos de la ciudad ante la “inminente aprobación” del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de informes estatales favorables para su validación definitiva. Son la Asociación Sociocultural As da Industria, Asociación Veciñal Curva de San Gregorio, Asociación de Comerciantes A Barxa de Buíde, Defensa Parque García Picher, Amigas da Árbores Vigo, Vigo Baleiro y Newt Crafts.

Consideran que se trata de una parte “moi denostada da cidade”, hogar de un sector, el del frío industrial, “de vital importancia”. Destacan que “edificios como Vasco Gallega (Pescanova-Atunlo), Fribesa, FriVigo, Frigodis, Molagón, Freiremar, Flex o Pescapuerta fixeron da pesca a nivel mundial o que é hoxe. Ademais dun patrimonio industrial de valor incalculable, marcaron a transición en Vigo da conserva á pesca de altura”. “Alén diso, estes edificios supuxeron a vía de entrada das novas formas das vangardas e do movemento moderno na arquitectura industrial de Vigo, presentando características propias como conxunto, como son as plantas baixas de bloque de pedra ou a construción en altura. Este último aspecto é o que fai que sexan aproveitables para calquera outro uso”, añaden desde estas entidades.

Plantean su aprovechamiento “íntegro”, conservando “os seus elementos máis característicos, como a estrutura, fachadas ou a maquinaria, para uso residencial ou dotacional, como se ten feito noutras ciudades: Nova York, Porto, Gaia, Essen, Aveiro, Lisboa, Sevilla, Barcelona, Madrid, Avilés ou Bilbao”. “O ideal sería concentrar a edificabilidade nas reservas de terreo destas industrias ou zonas de manobra loxística e almacenamento. Propoñemos vivendas públicas para familias en risco de exclusión ou precariedade e aluguer social, así como o aproveitamento para solo dotacional: a biblioteca pública do Estado, centros culturais e de ocio ou un skate park cuberto”, indican. También ponen sobre la mesa la opción de crear recintos multiusos para acoger eventos (Pescados Molagón o Alfageme) con un “concepto algo similar” al Coliseum de A Coruña.

Más propuestas: que los edificios del frío, junto con Albo, La Artística, Sacco, Barreras, Alfageme y Orbe, “sexan aproveitados para dotacións das que carecen os nosos barrios, como locais para asociacións, espazos de ensaio, un centro de xubilados ou instalacións deportivas cubertas”. También para la “ampliación do campus-cidade da Universidade de Vigo, que, agora mesmo, conta coa histórica sede de Peritos e o edificio Redeiras –Praza do Berbés– e xa prevé a creación dun laboratorio cuántico, centro de formación e polo TIC no antigo centro de informática de Caixanova –López Mora– e o traslado do Campus do Mar aos edificios da ETEA, empezando coa nova sede do Centro de Investigacións Mariñas”. Apuestan por utilizar los edificios del CUVI “para a creación dun centro de innovación, proxectos e informática da universidade”.

Creen que la conversión de Frigoríficos Berbés en un centro de negocios e innovación de la economía azul y la pesca, proyecto anunciado por la Autoridad Portuaria –reclaman “que se faga respectando o máximo posible a fachada e os elementos de patrimonio industrial (maquinaria) que aínda se conservan no edificio”–, es una “oportunidade única” para que “os tramos de Jacinto Benavente na zona do auditorio Mar de Vigo e desde a Casa do Mar e Frigoríficos de Vigo sexan peonís, que a Escola de Enxeñería Industrial de Vigo baixe á cidade aproveitando a continuidade entre as instalacións de Peritos e Albo, deixando as instalacións do CUVI para laboratorios e proxectos de investigación, e que a antiga factoría de Flex, deseñada por Castro Represas, sexa dedicada a vivenda tal cal está, ou ben que se aproveiten as súas características construtivas para albergar, por exemplo, a sede da UNED en Vigo, nun edificio independente, ou tamén o Centro de Posgrao e Formación Permanente que a Universidade de Vigo xa pretendía baixar á cidade”.

Propuesta para Pescapuerta, con usos residenciales y comerciales

Propuesta para Pescapuerta, con usos residenciales y comerciales / FDV

A su vez, proyectan “que as instalacións da antiga factoría Pescapuerta sexan empregadas para usos residenciais e comerciais, empregando os numerosos espazos non construídos que se destinaban a almacenamento e loxística para concentrar a edificabilidade do polígono; que o centro loxístico de Pescanova, Frigodis, se converta nunha residencia de estudantes para a Universidade de Vigo, dotación da que carece esta entidade; que a nave de Molagon/Thenaisie Provoté albergue espazos dotacionais para o barrio, como unha escola infantil, Vigosónico, lugar de concertos ou un skate park; e que as instalacións de Frigoríficos de Vigo sexan un instituto de secundaria ou ciclos formativos medios e superiores e acollan o alumnado do CEIP Ramón y Cajal situado á beira destas”. “Esta posibilidade aliviaría o IES Politécnico, ao que lle permitiría ter máis especialidades e daría unha alternativa pública ao alumnado residente no centro de Vigo, xa que este servizo está totalmente en mans de congregacións relixiosas”, anotan.

Los colectivos argumentan que, “neste momento de emerxencia climática no que nos atopamos”, debemos apostar “firmemente” por la “reutilización de todo tipo de inmobles” y “evitar a demolición, que só xera toneladas de residuo e consume gran cantidade de recursos para construcións de nova planta”.

Suscríbete para seguir leyendo