Universidade de Vigo

CINTECX, vangarda e I+D en clave galega

» O Centro de Investigación da UVigo forma parte activa de sectores de referencia como a automoción, o naval ou as enerxías renovables

Instalacións e actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo,  parte activa dentro do I+D+i galego.

Instalacións e actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo, parte activa dentro do I+D+i galego. / Cedida

CINTECX é o Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo. Este centro ten a misión de converterse en parte activa dentro do I+D+i galego, ao xerar coñecemento a través da investigación básica e aplicada e transformándoo en solucións tecnolóxicas que contribúan a mellorar a competitividade da industria rexional.

Como centro de investigación, CINTECX expón unha estratexia de posicionamento diferenciador en Galicia e mantén unha capacidade de investigación e desenvolvemento no marco europeo, sen deixar de lado o escenario galego. Así, trabállase na tendencia dos sectores de referencia de Galicia como a automoción, o naval, enerxías renovables, a agroalimentación e a pesca, ademais de colaborar con empresas de sectores emerxentes como o biotecnolóxico ou o aeronáutico.

A longa traxectoria das investigadoras e investigadores permítenlle ao centro situarse á vangarda da I+D+i en liñas como as enerxías renovables, a eficiencia enerxética, o aproveitamento de recursos naturais, a valorización de residuos industriais, o desenvolvemento e a aplicación de técnicas de fabricación avanzada e novos materiais, tecnoloxías de propulsión limpa ou a intelixencia artificial, entre outros. Esta intensa actividade investigadora lévase a cabo nunhas instalacións de uso exclusivo, con máis de 2000 m2 construídos no campus da Universidade de Vigo nas Lagoas, Marcosende. Nos seus laboratorios, sitúanse máis de cen equipos de aplicación ao ámbito científico-tecnolóxico, que permiten conformar un catálogo de servizos a empresas, certificado de acordo coa norma ISO 9001:2015, en servizos de microscopia, imaxe, enxeñaría inversa, caracterización físico-química, impresión 3D e taller mecánico. 

Entre as infraestruturas máis singulares do CINTECX cabe destacar un centro de computación de alto rendemento, High Performance Computing (HPC), para darlles soporte ás crecentes demandas computacionais empregadas en diferentes ámbitos, ao ser unha delas as infraestruturas de cálculo computacional máis relevantes no ámbito investigador de Galicia.

Seis áreas tecnolóxicas

Actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo,  parte activa dentro do I+D+i galego.

Actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo, parte activa dentro do I+D+i galego. / Cedida

CINTECX está organizado ao redor de seis áreas tecnolóxicas: electrónica e automática, destacando os avances no desenvolvemento de sistemas de xestión de potencia; fabricación e materiais, onde se investiga na mellora de operacións e procesos de fabricación industrial; enerxía, traballando en liñas como as enerxías renovables, a eficiencia enerxética en industria e edificación, en sistemas de almacenamento de enerxía, entre outros; transporte, cuxas investigadoras e investigadores achegan solucións nos retos asociados á mobilidade eléctrica e desenvolven novos combustibles en colaboración con empresas deste sector; enxeñaría biomédica, no campo do desenvolvemento de recubrimentos biocompatibles e a produción de cerámicas bioinspiradas para implantes dentais e ortopédicos; e, por último, sustentabilidade e recursos naturais, área na que se conta con experiencia, por unha banda, na obtención e aproveitamento de subprodutos e biorresiduos de alto valor industrial. Exemplo da actividade levada a cabo nesta liña son os avances obtidos no desenvolvemento de biosurfactantes, moléculas de orixe biolóxica e excelente compatibilidade ambiental con múltiples aplicacións na industria cosmética e farmacéutica.

CINTECX destaca pola aplicación de tecnoloxías máis avanzadas ao desenvolvemento de proxectos, como no uso de tecnoloxías láser para a conservación e a limpeza de patrimonio histórico ou a aplicación de xeotecnoloxías como a teledetección e o emprego de drons ao mantemento das infraestruturas de transporte. Exemplo disto é o proxecto InfraROB, financiado polo programa europeo H2020 no que participan 15 axentes de oito países europeos. Coordinado por persoas investigadoras do CINTECX, cun orzamento de máis de 5.000.000 de euros, expón o reto de reducir a exposición ao risco do persoal traballador e usuariado do sector das infraestruturas viarias mediante a introdución de avances tecnolóxicos no campo da construción, mellora e conservación das estradas.

Referente en hidróxeno verde

Actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo,  parte activa dentro do I+D+i galego.

Actividade do Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e Procesos Industriais da Universidade de Vigo, parte activa dentro do I+D+i galego. / Cedida

CINTECX mantén unha firme aposta polo desenvolvemento de tecnoloxías limpas e estableceu, como aposta estratéxica, o posicionamento como centro de referencia, tanto nacional e internacional, no ámbito das tecnoloxías asociadas ao hidróxeno verde. Para lograr este ambicioso obxectivo, o centro define estas tecnoloxías como liña prioritaria tanto de desenvolvemento de propostas coma de investigación. Nos procesos de produción de hidróxeno por electrólises da auga, investígase no desenvolvemento de eléctrodos menos custosos, máis eficientes e con maior durabilidade, a través do uso, entre outras, de técnicas láser de tratamento superficial e técnicas electroquímicas específicas para a mitigación da corrosión e o aumento da súa vida útil.

Trabállase tamén en proxectos que propoñen innovadoras solucións de produción de hidróxeno verde, como a plasmólise de gas natural, onde o plasma produce a ruptura da molécula portadora de hidróxeno, sen emisións gasosas de contaminantes, deixando como único residuo grafito que pode ser aproveitado para outros usos. Deste xeito, CINTECX pon todos os medios técnicos e humanos ao seu alcance para lograr no medio prazo contribuír no desenvolvemento de tecnoloxías limpas de hidróxeno, participar na estratexia de descarbonización europea, e sumar así a súa contribución cara á consecución dos obxectivos de desenvolvemento sostible, que reverterán en beneficios para toda a sociedade.

O fomento de cultura científica a través de actividades de divulgación é unha acción coa que tamén nos comprometemos. Así, CINTECX esfórzase en lograr que os avances dos nosos investigadores e investigadoras cheguen á sociedade mediante todos os medios dispoñibles. Tamén creamos contidos dixitais aos que se pode acceder libremente a través da páxina web e a canle de Youtube de CINTECX, coa fin de incrementar a cultura científica, tecnolóxica e innovadora da sociedade; en definitiva, como forma de colaborar a unha sociedade máis próxima á ciencia e á tecnoloxía.