El PP de Poio ha hecho público un informe de la Interventora municipal sobre gasto público sin crédito del gobierno local que, según advierte, “constitúen infraccións moi graves”. Según el PP, la propia interventora pondría de manifiesto que “xa se carece de crédito para aprobar máis gastos, o cal motivará que nas vindeiras datas se incrementen as facturas pendentes de aprobación por falta de crédito”.