Deshabitados, a exposición fotográfica da xove creadora estradense Antía Expósito Guerrero, é todo un dédalo de emocións que non deixa a ninguén indiferente. Vinte e sete imaxes que amosan a profundidade do abandono, o silencio denso do deshabitado. Antía, cámara en man, tira fotografías procurando apreixar o último alento, buscando que nos mergullemos nun labirinto de ruínas, os recunchos sombrizos do esquecemento.

A voaxa suspendida nun ar mesto, denso, melancólico. O pouso baleiro dos vasos. As edras nas paredes. Unha maleta nunha piscina. A Torre de Guimarei, o psiquiátrico de Toén, unha casa abandonada en Codeseda... Velaí unha ollada que percorre, nunha cadencia mol, as vairas da ausencia mais tamén, bisbándonos no corazón, unha mirada reivindicativa que arela a reconstrución da memoria.

En fin, boa realización, autenticidade e unha infinda capacidade poética. Deshabitados é todo un poema que ecoa contra o pranto do vento, os ecos das nosas pegadas na estrada da Vida.

Mil parabéns Antía.