17 de mayo de 2014
17.05.2014
tRIBUNA LIBRE

A importancia da lingua para a integración

17.05.2014 | 03:25

A Sociedade Galega experimentou un profundo cambio nas últimas décadas: maior benestar material, unha menor taxa de natalidade, unha maior esperanza de vida, unha rotura do modelo tradicional de familia... Pero un dos cambios observados dende os anos oitenta, e especialmente na década dos noventa, é que pasou a ser un lugar de emigrantes a selo de inmigrantes, ata a actualidade, onde a poboación autóctona está comezando a emigrar.

A pesares disto, Galicia converteuse nun lugar de chegada de persoas de diferentes partes do mundo, ben pola súa localización xeográfica, ben polas súas posibilidades de emprego no mar, no turismo ou no campo, ben polo nivel de vida...

A inmigración é en moitos dos casos un proceso violento para a persoa, por un lado por deixar toda a súa vida atrás, e outra polo feito de chegar a un país totalmente descoñecido.

En canto se chega a un novo país, son moitas as trabas que se lle poñen. A principal é o idioma, xa que é a base coa que poder comunicarse e establecer relacións con outras persoas. Tamén existen dificultades á hora de adaptarse a outras costumes, a outro estilo de vida... Así como de acceder á sanidade, ós servizos de educación, a unha vivenda digna... Supoñendo todo isto unha limitación para o desempeño ou o acceso ó emprego.

Si a isto lle engadimos a inestabilidade xurídica, os prexuízos étnicos, a desconfianza e o rexeitamento social, o descoñecemento dos dereitos básicos ou o medo a usalos... Isto afectará completamente á integración da persoa inmigrante.

Pese a isto, as políticas de inclusión social foron evolucionando ata o de agora, e un dos eixos fundamentais dos sistemas de acción social avanzados é lograr unha sociedade máis unida e igualitaria.

A principal dificultade que un se atopa cando emigra, como xa dixemos antes, é o idioma. No caso de Galicia, as persoas que deciden asentarse neste territorio, atópanse coa dificultade do idioma galego.

Dependendo do país de orixe, moitas de estas persoas poden apoiarse en que no territorio galego tamén se fala castelán, e pódelles resultar máis doada entenderse en castelán. Pero en moitos outros casos, teñen a dificultade de non comprender ningunha das dúas linguas.

Se temos en conta os postos que soen desempeñar: hostalería, coidado de nenos e maiores.... Soen ser postos onde é importante saber e poder comunicarse coas persoas, dahí a importancia de coñecer o idioma.

Moitas veces as persoas inmigran coas súas familias, sendo os máis cativos, os máis influenciados á hora de aprender o novo idioma, xa que se lles esixe no colexio, así como á hora de comunicarse entre iguais.

Polo que para a integración dunha persoa estranxeira é importante coñecer, entender e saber defenderse na lingua galega xa que supón unha vantaxe á hora de relacionarse ou atopar un traballo. O que suporá unha mellora da súa calidade de vida.

(*) Marta Otero Rodríguez é traballadora social da Fundación Amigos de Galicia.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook