[IMPROMADRID TEATRO]

Autoría e dirección: Ignacio López

Escenografía, deseño de son e vestiario: Tatiana de Sarabia

Deseño de iluminación: Ángel Hidalgo

Música: Luis de Pablo

Elenco artístico: Ignacio Soriano, Paloma Córdoba, Elena Lombao, Borja Cortés e Ignacio López

Porvenir conta a historia de catro amigos de toda a vida que, encirrados pola deusa da fortuna, enfróntanse á incómoda pregunta de como queren vivir a madurez das súas vidas. Son eles os que levan as rendas da súa existencia ou, polo contrario,

simplemente déixanse levar pasivamente polos seus quefaceres cotiás...? Porvenir non dá solución á pregunta pero si reivindica o feito mesmo de formulala

e, sobre todo, a necesidade de atopar tempo para pensar nela. Dámonos o momento para reflexionar sobre o que queremos como seres humanos e por que

o queremos? Estamos condenados a seguir o ritmo de Kronos (deus do tempo cronolóxico)? Non é a nosa responsabilidade defender e gozar de Kairós (o tempo

oportuno e cualitativo)?