A Biblioteca Pública de Pontevedra foi creada en 1848 a partires dos antigos fondos de varios mosteiros. A súa instalación levouse a cabo no Instituto Provincial de 2ª Ensinanza, salas altas do colexio da Compañía. Pasa polos locais do Palacio Provincial (1907), o arquivo da delegación de Facenda (1920) e o Instituto de Ensinanza Media. En 1960 trasládase ao edificio da rúa Paseo de Colón, 4, comp artindo espazo co Arquivo Histórico. Trasládase en 1988 ás instalacións da rúa Alfonso XIII, 3, lugar que hoxe ocupa. Ademais dos primitivos fondos provintes da Desamortización, a biblioteca foi incorporando ao longo da súa historia numerosas adquisicións, provintes de coleccións diversas, conformando o fondo co que conta hoxe.