| A tradución proposta por Miguel Romaní e Pablo Pyñeiro Maseda no seu estudo sobre esta igrexa é a seguinte: "Téñase por seguro que esta igrexa de Santiago Apóstol foi restaurada na súa totalidade, tal e como ahora está, en tiempos dos abades Fernando e Arias Savariz. Reinando en Toledo o Emperador Alfonso; (sendo) Raimundo (deBorgoña, Conde) en terras de Galicia; (sendo) Obispo (de Compostela) Diego Segundo (Xelmírez). Era 1142 (ano 1104). (O Maestro) Fernando edificou (esta igrexa)".