CEIP Plurilingüe Nº2

A atención á diversidade, a milla, o deporte, a natureza, a educación dixital, a alimentación e o benestar emocional, son, entre outros, os grandes piares do centro.

CEIP Plirilingüe Nº2 Tui

CEIP Plirilingüe Nº2 Tui

R. V.

O CEIP Plurilingüe Nº 2 de Tui é un centro educativo de titularidade pública, dependente da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades que imparte dúas etapas educativas: 2º ciclo de Educación Infantil (3, 4 e 5 anos) e Educación Primaria (de 6 a 12 anos).

Foi inaugurado no curso 1973-1974, en febreiro de 1974, polo que neste curso académico cumpriremos 50 anos. O CEIP Plurilingüe Nº 2 de Tui é un cole moi grande, con 18 grupos da alumnos/as e outras dependencias.

O recinto escolar é amplo e conta con zonas verdes de xogo para Primaria e para Infantil, así como pistas deportivas.

Temos xornada única de mañá de 9:15 a 14:15, e contamos con servizo de aula matinal e comedor, xestionado pola nosa ANPA “As Olivas”.

Estamos moi implicados cos ODS, e aínda que xa vimos traballándoos desde diferentes cauces, este ano presentamos o noso proxecto de centro DIVER-XENTE, co cal pretendemos tomar conciencia e aportar para conseguir un mundo mellor. A atención á diversidade, a milla, o deporte, a natureza, a educación dixital, a alimentación e o benestar emocional, son, entre outros, os grandes piares do noso centro.

 Página web: https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipnumero2tui/

 Correo electrónico: ceip.numero2.tui@edu.xunta.gal

 Dirección: Avenida da Concordia, s/n, 36700 Tui, Pontevedra

 Teléfono: 886 12 00 57