Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Un insólito rodicio de cantería

É o primeiro que teño visto de pedra, pois todos os que coñezo son de ferro, madeira ou ambos materiais misturados

Detalle do rodicio de pedra.

Detalle do rodicio de pedra.

Non podemos dicir que este é o único rodicio que hai nos ríos da Comarca de Deza ou en Galicia, feito nunha peza única de cantería, pero o que podemos dicir é que se trata dun rodicio excepcional, insólito. É o primeiro rodicio de cantería que teño visto e nunca atopei, nas publicacións que levo examinadas, nada igual. Todos os rodicios que coñezo son de tres tipos: de ferro, de madeira e de madeira e ferro.

Estamos ante un caso excepcional, pero as excepcións sempre requiren condicións e condicionantes especiais: En primeiro lugar, para labrar un rodicio de pedra de cantería requírese moita habilidade. O primeiro é atopar un bloque de pedra adecuado, que non teña roturas nin fendas (moitas veces case invisibles) e logo contar con canteiros de clase, de gran oficio.

Debuxo das partes dun muiño de río.

Por outra banda, un rodicio de pedra é moi pesado e iso, unido ao peso de toda a parte móbil do muiño, incluida a moa, será unha carga moi forte para o aguillón e a ra. En consecuencia, estas dúas pezas terán que ser de gran consistencia, porque estarán sometidas a grandes rozamentos. E, por último, rodicio e moa terán unha gran inercia, unha vez que estean en movemento, e a súa posta en marcha necesitará dunha forza motriz moi potente e constante.

Estado en que se encontra a insólita peza. A.P.

En canto aos detalles técnicos, o insólito rodicio de cantería ten 114 centímetros de diámetro do rodicio e 16 de grosor. E o peso estimado da peza completa anda entre 275 e 300 quilogramos.

[Aclaración: O descubrimento deste insólito rodicio, que moi ben podería terminar nun Centro de Interpretación dos Muiños de Río/Regueiro foime facilitada por un afecionado á nosa etnografía e só el sabe onde se localiza (dentro dos términos xeográficos da Comarca de Deza) e cando o descubriu].

Compartir el artículo

stats