O Concello de Cerdedo-Cotobade traballa na conservacións do seu patrimonio arqueolóxico coa posta en marcha da limpeza de diferentes contornas. Así interviuse na Laxe das Rodas (Santa María de Sacos), na Laxe dos Cebros (Fentáns) e nos petróglifos de Cernadelo (San Xurxo de Sacos).

Dende o consistorio sosteñen que “as estacións de arte rupestre representan un importante patrimonio histórico e un atractivo turístico fundamental para fomentar a chegada de visitantes e incrementar as posibilidades de crear emprego, fixar poboación e xerar riqueza en torno á nosa singulariedade como pobo” e que “o noso compromiso co patrimonio arqueolóxico forma parte do. noso modo de entender o respecto polos nosos antecesores, o deber de aprender da súa experiencia e buscar o xeito de legar un futuro mellor para os nosos fillos e netos”.