Símbolos e lendas desta tradición ligada á natureza e ao cambio de estación. Segundo afirma o refrán popular “ No día de San Xoán, baila o sol pola mañá”, aludindo a crenzas relacionadas co solsticio de verán que cae arredor destas datas.

Desenvolvemento:

Parte teórica: introdución á celebración e ritos.

Parte expositiva “Xoán, Antonio e Pedro, os santos populares”: visita á exposición temporal de pezas de artesanato portugués propiedade dos coleccionistas Xabier Maañón e Manuel Losada.

Parte práctica “As plantas do cacho”: recoñecemento das plantas utilizadas para a elaboración da auga purificadora utilizada na mañanciña de San Xoán.

Duración: 60 m. (duración aproximada).

Dirixido a: todos os públicos.