Hoxe domingo, día 27 de setembro, cumpre 88 anos o poeta do Mar e do amar, Bernardino Graña. Durante moitos setembros, co Carballal de Coiro enchido de albricias, A Mangallona vestíase de tiros largos para celebar a efeméride e homenaxear ao poeta de nós, do Mar, do amor, do Tío Emilio, do amigo que tantas noites evitou grises soidades, que tantos días nos agasallou con infinidas recitacións e sutil verbo, con quen tantas xornadas compartimos mesa e mantel...

Hoxe, non podemos máis que achegarlle cariños virtuais, pois a súa estadía na residencia Estela Maris, en Panxón, e a situacion derivada da pandemia que estamos a vivir, fan imposible toda celebración física.

Parabéns ao prolífico creador leterario de obras tan senlleiras como: "Profecía do Mar", " Himno verde", "Se o noso amor e os proceso..." "Find do mundo", "Rata linda de Compostela" , "O gaiteiro e o rato Pérez," "Ardentía" , "Vibre mil pesos crime.", "Proto evanxeo do neto de Herodes", "Planeta de estor tolos", "Con Franco nun armario," "Xan Guindán, mensaxeiro", "Luz de novembro" , "O menos mariñeiro", Sen sombra e sen amor".

Nos albores dos anos oitenta, en meiga noite a carón do Boubou e, onde ondea hoxe a bandeira da República de Mangallona, compañía e logo recitaba o poema "Acende a tanta Camaño", que publicaría no poemario de "Cántigas de amor, de agimo e de escarnio" no ano 2008. Desexos de motios outonos, moitos contestes de setembros mais para noso amigo, irmán, poeta Berna...