-Ten cinco puntos programáticos.

--Desde o punto de vista, de dentro da institución, a intención é fortalecer aínda máis o traballo dos seminarios de traballo e facelos visibles exteriormente. A min persoalmente magoáronme as declaracións feitas por algúns académicos, sobre a suposta falta de transparencia da institución. Eu garantizo que se prospera a candidatura, haberá transparencia en todas as áreas de xestión.

-Existen outros candidatos?

-Non teño nin idea.

-Vostede é membro da mesma directiva que Ferrín e persoa afín. Foi incitado a dar un paso adiante?

-Despois de debates con moitos compañeiros, iso me levou a tomar esta decisión. Estou orgulloso do tempo que levo na directiva, tanto no goberno do presidente Fernández Barreiro, como no de Méndez Ferrín. Asumo plenamente as dúas decisións, como as prioridades identificadas nese período e síntome orgulloso de que contasen conmigo para esta singradura.

-Pensa que ten o apoio da maioría?

- Se non o pensara, eu non me presentaría a unha candidatura puramente testemuñal. Tratarei de que o diálogo con todas as entidades culturais e da lingua sexa o máis fluida posible. Tratarei de que as relacións co goberno da Xunta e as autoridades públicas sexa tamén cordial, pero sempre mantendo a independencia e o peso da Academia.

-Insiste na independencia.

-A Academia non ten sentido ou lóxica, se se esquece das súas ideas na defensa e promoción da lingua galega. Estará sempre coas portas abertas a todas as iniciativas que van nese sentido, porque é o seu ideario.

-Ferrín advertiu de que se pretendía fusionar á RAG con outras institucións.

-No momento en que a Academia perda a súa independencia, ese día para min a RAG non terá sentido. Entón presentarei a dimisión e non volverei entrar.

-É unha verdadeira ameaza?

-Hai que analizar moitas cuestións, pero a min gústame ollar para o futuro, máis que para o pasado.

-Logo de moitos anos como tesoureiro, cre na supervivencia económica da Academia?

- A Academia está afeita a sobrevivir en situacións económicas difíciles e duras, pero creo que hai posibilidades, entre a asistencia de institucións públicas e posibles contribucións que poden ter no futuro da privada e cultural ...

-Ábrese ao patrocinio?

-É un camiño a ser explotado. Hai que transmitir a idea na sociedade de que a Academia é a gran institución do pobo galego e a defensora da súa esencia, que é a lingua. Toda a sociedade debe estar comprometida con esta institución. Estou optimista, aínda que tal vez sexa inxenuo, pero eu confío no mantemento da Academia no futuro. Creo que o Parlamento ten que dar un paso adiante e dar unha asignació orzamentaria estable, permitindo programar a longo prazo o traballo para unha institución centenaria, como é a RAG. - non forzarnos a estar pedindo continuamente esmolas aquí e alá.

-Para cando convocarán as eleccións?

-O presidente deberá convocalas nos próximos tres meses. Pero sospeito que non tardará moito.