Membro da xeración de intelectuais que continuou co legado do Grupo Nós, loitador cultural incansable, auténtica institución do país. Francisco Fernández del Riego (Vilanova de Lourenzá, 1913-Vigo, 2010) será a figura central do Día das Letras Galegas 2023. Así o acordou o pleno da Real Academia Galega este mediodía, para a celebración do 17 de maio de 2023 que coincidirá ademáis co 110 anos do nacemento do homenaxeado. Fernández del Riego foi un dos impulsores precisamente destas Letras Galegas, que o vindeiro ano cumprirán seis décadas.

A RAG, que tamén presidiu entre 1997 e 2001, destaca ao escritor como "unha das figuras centrais do galeguismo progresista e clave na resistencia no exilio interior

RAG, que tamén presidiu entre 1997 e 2001, destaca ao escritor como "unha das figuras centrais do galeguismo progresista e clave na resistencia no exilio interior, cunha traxectoria polifacética e prolífica que o converteu nunha auténtica institución do país". O seu camiño vai desde a política, a creación e a crítica literaria, ata a edición. O seu traballo en Galaxia fixo desta editorial un referente "da resistencia cultural na Galicia do franquismo". Con el, dedicouse o primeiro Día das Letras Galegas en 1963 a Rosalía de Castro.

Cunha formación estudantil na Compostela da II República, sempre destacou polo seu compromiso coa lingua e a literatura galegas. Membro do Partido Galeguista, redactor do Estatuto, foi represaliado polos golpistas do 36: destituído como profesor de Derecho Civil da USC, marchou a Vigo onde sobrevivía dando clases particulares. Mesmo ocultou o seu nome para gañarse a vida, escribindo con pseudónimos en La Noche e levando alí a outros escritores represaliados como Carvalho Calero e Vicente Risco.

Ademáis de Galaxia, cofundou a revista Grial e a Fundación Penzol. A súa obra inclúe ensaios, literatura de viaxes, monografías de autores galegos ou pezas autobiográficas como O río do tempo. Unha historia vivida.