Elaboración plástica do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago de Compostela. Neste proxecto participaron todas as etapas do centro, dende Educación Infantil ata 4º da ESO.