Apostar pola estabilidade dos servizos de normalización lingüística dos concellos e da provincia e fuxir de actividades puntuais. Ese é, segundo afirma a deputada de Lingua, María Ortega, o obxectivo da Deputación, que acaba de aprobar as ”Axudas 2021 de Normalización Lingüística” cun orzamento de 200.000 euros destinado a subvencionar os concellos para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) municipais.

As bases das subvencións para este 2021 veñen de ter o visto bo da Xunta de Goberno e publicaranse de maneira inminente no BOPPO, o que facilitará que todos os concellos que teñen intención de poñer a andar un SNL poidan saber dende o inicio se contan con inxección de fondos provinciais.

Ortega explica que poderán ser obxecto de subvención tanto a creación do servizo de normalización lingüística, o mantemento , ou o seu reforzo, no caso de concellos que xa dispoñan de SNL e queiran melloralo con máis persoal ou incrementando a xornada laboral.

As contías das subvencións chegarán ata 20.000 euros para cada no caso da creación e reforzo, podendo supoñer o 100% do custe do persoal a xornada completa, e só o 80% no caso de mantemento. Como compromiso principal, as entidades solicitantes comprométense a ter en activo o SNL nas mesmas ou mellores condicións das existentes no momento de solicitar a axuda por un período mínimo de dous anos.

En xeral, as funcións dos servizos de normalización lingüística que se acollan a esta convocatoria, tanto internas como externas, serán asesorar a Administración municipal na procura do incremento do uso e prestixio da lingua galega; velar polo cumprimento da lexislación lingüística por parte da institución.