Dozón adxudícalle á Universidade de Santiago de Compostela (USC) o subministro e servizos do proxecto Dozón turismo: un camiño de natureza e patrimonio, por 63.464 euros. Por outra banda, pídelle ofertas a tres empresas, Construcciones Ferradás Gonz SL; Construcciones Dalama SL e Constructora Obras Públicas del Deza, para catro obras. Tres están incluidas no Plan Concellos: a canalización e reposición do pavimento da rúa interior do núcleo de Diz; renovación do pavimento do camiño entre Aldea de Arriba e Mizoite de Abaixo, e a nova capa de rodadura da EP-6106 na Eirexa. A cuarta é a mellora da envolvente e eficiencia enercética do edificio anexo ao consistorio.