"Existe 'mampara' en galego? Como se di 'brote'? E 'orca'?". Ante o avance da castelanización das últimas décadas, dúbidas léxicas coma esas xorden todos os días para moitos galegofalantes que non teñen unha formación específica na lingua ou que descobren eivas en determinados eidos lexicográficos. Ata agora, resolver de maneira rápida esas cuestións non era tan doado, pois non había un dicionario en liña específico español-galego. Esta mesma semana, Rinoceronte Editora, especializada na publicación de traducións á lingua do país, acaba de lanzar unha ferramenta para consultar na rede, de balde, estas dúbidas terminolóxicas.

Vista a acollida que a obra está a ter nestes primeiros días, semella que había un baleiro por encher, máis aló dos profesionais da lingua. "O coñecemento que temos do galego deixa bastante que desexar, incluso entre a xente con educación secundaria e ata universitaria", explica Anxa Correa, da editorial. Tamén lles será útil, claro, aos neofalantes.

A ferramenta lanzada agora está baseada nun dicionario que publicou Rinoceronte en 2013, non seus propios materiais tras 15 anos de traballo no eido da tradución, nas consultas a Termigal, na elaboración do seu libro de texto e nun dicionario anterior da Real Academia Galega. Nun primeiro momento, comenta Correa, ía ser só de uso interno, pero logo decidiron abrilo a todo aquel que precise. O dicionario en liña está aberto a melloras e a incorporar novas voces.