15 de enero de 2017
15.01.2017

A escrita teatral de Xosé Manuel Pazos

15.01.2017 | 03:05

Como autor:

*1979: "Laídos para despois dunha guerra".

*1980: "O derradeiro berro de Randulfo" ou "O profeta".

* 1987: "O cazador burlado". Publicada en "O teatro, o xogo de sempre" Xunta de Galicia 1987.

*1998: "María Soliña". Publicada: Revista Galega de Teatro (RGT) nº18.

*2001: "C@ntando @s corenta". Publicada: R.G.T. nº45 inverno 2005).

*2002: "Tango a tres". Publicada: R.G.T. nº45 co título "Trío de Tango".

*2003: "Cocó Glamour en:cantada (da vida)".

*2003: "Crónica da peste"

*2009: "Ida e volta" Publicado RGT nº58.

Como adaptador ou versionador:

*1987: "Zeus" de Woody Allen para Teatro de Ningures.

*1991: "Elektra" de Hugo von Hoffmansthal para Teatro de Ningures.

*2002: "Círculo" de Suso de Toro para Teatro de Ningures.

*2002: "Ecos e voces dun tempo e dun país" de varios autores para Teatro do Atlántico.

*2002: "Galaegaria" de Plauto para grupo do IES de Rodeira.

*2003 :"Troianas" de Eurípides para Teatro de Ningures.

Como tradutor:

*1981: "Os mendigos" de J.Ruibal para Grupo Teatro Múa.

*1982: "É mentira" de J. Campos para Grupo Teatro Múa.

*1983:" A paz" de Aristófanes para Grupo Teatro Múa.

*1985:"E vostede?como se chama", VVAA para Escola Dramática Galega.

*1996: "Terra de lobos" de António Torrado. Para Teatro do Noroeste e Teatro de Ningures.

*1997: "Lexión" de Juan Mayorga. "Mariana" de José Ramón Fernández. Publicados RGT nº 16.

*1997: "Amor de don Perlimplín con Belisa no xardín" de F.G.Lorca. Para Teatro do Atlántico.

1998:"O cerco de Leningrado" de J. Sanchís Sinisterra para Teatro do Atlántico.

*1999: " Hollyday aut" (Postal de amor) de Itziar Pascual. Publicado RGT nº 21.

*2000: "Memoria" de Yolanda Pallín. Publicado RGT nº 24.

*2000: "Solo para Paquita" de Ernesto Caballero para Teatro do Atlántico.

*2001: "A balada do cárcere de Circe" VVAA. Publicado RGT nº 26.

*2002: "As voces de Penélope" de Itziar Pascual. Publicado RGT nº 31.

*2002: "Pervertimento" de J. Sanchís Sinisterra para Teatro do Atlántico.

*2003: "Vanzetti" de Jesús Araujo para Teatro do Atlántico.

*2004: "Os vivos e os mortos" de Ignacio García May. Publicado RGT nº 37.

2004 "Tartufo" de Molière para Teatro de Ningures

2004 "Terra polo medio" de Ernesto Caballero. Publicado RGT nº 41.

*2004: "Seis personaxes á procura de autor" de Pirandello para o Centro Dramático Galego.

*2010: "Por que as acacias non han dar xarope?" de Luis Araújo. Publicado RGT nº 64

*2013: "Bagos de uva no padal" de Susana Hornos e Zaida Rico. Publicada RGT nº77.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook