O Centro Ocupación A Ran de Cuntis reanuda o proxecto de prevención das condutas adictivas no eido local, que da servizo á poboación dos concellos de Cuntis, Barro, Campo Lameiro, Moraña e Portas, reanúdase. Dentro deste proxecto, cofinanciado polos cinco concellos e pola Consellería de Sanidade, cunha inversión de 95.588,4 euros, desenvolveranse varios programas preventivos da Carteira de Servizos en materia de prevención, pertencentes ao ámbito escolar, familiar, xuvenil e comunitario, ao longo dos anos 2023, 2024 e 2025.

Trátase de potenciar hábitos e estilos de vida saudable e promover a prevención das condutas adictivas entre a poboación deses concellos, especialmente entre a súa xuventude e as familias con fillas e fillos en etapa escolar.

Entre os servizos prestados pola Unidade de Prevención das condutas adictivas figura o asesoramento sobre tratamentos de deshabituación de drogas, das adiccións sen substancias (abuso TIC, xogos de azar), derivación centros asistenciais ou tratamentos para deixar de fumar.