Los sindicatos presentes en la Xunta de Persoal del Concello de Pontevedra recibieron la convocatoria de una nueva mesa de negociación para hoy y señalan que en el orden del día se aprecian “levísimas melloras”. A este respecto, los representantes de los trabajadores indican que “estas melloras non se corresponden a ningunha negociación e poñen en evidencia a técnica empregrada unha e outra vez por esta administración, que consiste en facer unha primeira oferta insultante para que aparentar que a súa oferta pareza froito do diálogo”.

Los portavoces sindicales criticaron se produjera “unha modificación dunha proposta xa sometida á asamblea dos traballadores” y exigen una reunión con el alcalde para “reconducir esta situación”.