La Concellería de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural acaba de terminar la construcción de una pasarela metálica de unos 20 metros bajo el puente de la carretera N-541 sobre el río Almofrei, a su paso por la parroquia de Bora. Esta nueva estructura, que comienza en el margen derecho de la base del puente, en su cara Norte, y que transcurre por debajo del mismo hasta alcanzar su cara Sur, permite conectar las sendas de pescadores del Lérez con la del Almofrei en dirección a O Salgueiral.

El concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes, se desplazó esta mañana a la zona para inaugurar con una caminata la pasarela, en la que el Servizo Municipal de Medio Ambiente invirtió más de 20.000 euros y que "fai posible continuar pola marxe dereita do Almofrei cara a O Salgueiral sen necesidade de ter que cruzar a estrada N-541, eliminando totalmente a inseguridade vial e o risco de accidentes e prolongando o percorrido existente". “O leito do río Almofrei ocupaba neste punto todo o ancho que lle permitía a propia luz da ponte -explicó Puentes-, e non existían elementos de ningún tipo entre ámbalas bases máis que o mesmo río, polo que foi preciso fixar mecanicamente unha pasarela sobre o leito na base da ponte. O proxecto respectou na medida do posible o contorno natural existente, executándose coas mínimas alteracións do medio”. 

La pasarela consta de una estructura metálica anclada a la base del puente, que discurre a lo largo del mismo y que se hizo totalmente volada con la finalidad de no hacer apoyos sobre el lecho del río y de evitar así el riesgo de arrastres en el caso de inundaciones. Sobre dicha estructura se construyó la base de la pasarela, ejecutada en emparrillado metálico galvanizado (está previsto aplicar tratamientos protectores en un plazo de tiempo que no excederá de los cinco años).

Tal y como subrayó Iván Puentes,  “este proxecto segue a liña das últimas actuacións nas sendas peonís e sendeiros de pescadores das marxes do río Lérez, nas que se buscou acadar unha maior accesibilidade dos diferentes treitos que percorren as beiras do río e as súas posibles conexións con outras sendas que permitan diversificar as rutas que existen no Concello, abrindo deste xeito o abano de posibilidades a establecer por cada usuario en función das súas esixencias ou demandas”.