"Cada ano que pasa está a perderse todo o que poderiamos facer aí, porque temos moitos plans para o noso monte e por este proxecto temos aí 7 hectáreas paralizadas, criando mimosas e herba", lamenta el presidente de la Comunidad de Montes de Salcedo, Fernando Pintos, ante la demora en el inicio del proyecto.