El PP mostró ayer su preocupación por el futuro de GES para Caldas. Este partido culpa al alcalde, Juan Manuel Rey, por su "actitud" ante esta polémica del traslado, primero por decir "que fora a súa proposta (cousa que non é certa), que tiña tres ubicacións, que empezaría xa a funcionar o GES en Caldas, e agora pasado a ter unha posición case oposta a inicial . Todo elo sen explicar a todas as forzas con representación municipal as xestións.

Para el PP, "a posibilidade de que conta tanto enredar, os caldenses perdamos a oportunidade de dispor deste servicio fundamental supramunicipal, pese a ser aprobado por unanimidade na Comisión a proposta de ubicación en Caldas (con Xunta, Deputación e Fegamp), pese a que se cumpre o único condicionante marcado pola Fegamp na Comisión de que poidamos seleccionar o persoal dende o noso Concello". El PP teme que el GES vaya para O Grove.