El Bloque Nacionalista Galego, representado en el Concello de Ourense por Luis Seara y Rhut Reza, reclama la finalización de las obras en las calles Salto do Can y Carballo, en Rabo de Galo. “A demora na execución está a causar graves problemas de accesibilidade á veciñanza da zona, que alerta que de producirse unha incidencia os equipos de emerxencia non poderían acceder ás vivendas”, subraya el BNG. Las obras, con un presupuesto de más de 920.000 euros, comenzaron en febrero y tenían un plazo de seis meses, “que a día de hoxe e polo estado actual dos traballos non se vai cumprir”, dice el Bloque.