No noso país existen un bo número de espazos naturais protexidos, que se integraron neste proxecto europeo de conservación medioambiental, co que se conseguiron uns resultados bastante positivos, tanto a nivel ecolóxico como cultural, entre outros.

A protección da biodiversidade que nos rodea non é só a mellor forma de asegurar o equilibrio do que nós mesmos dependemos (algo que quedou claro durante esta pandemia), senón que tamén constitúe unha alternativa económica a ter en conta.

Por exemplo, o simple mantemento e seguimento dos novos ecosistemas protexidos, no caso de que se amplíe a Rede Natura, podería contribuír á creación de numerosos empregos estables e de calidade, non sometidos aos vaivéns da temporalidade ou a factores externos. Escoller esta opción supón afastarse dunha serie de decisións nefastas que nos levaron á crise de 2008 e que parece que se están a repetir na actualidade.

Ademais, os espazos naturais protexidos poden axudarnos a acadar modelos económicos máis sostibles e respectuosos co medio. Isto sería posible se decidísemos fomentar outro tipo de turismo vencellado a eles, controlado e menos destrutivo. É posible apoiar a creación dunha serie de rutas para a observación das aves, unha actividade que mellora a nosa saúde e calidade de vida e que esperta cada vez máis interese, non só entre os especialistas, senón entre moitos aficionados.

Por último, estes proxectos poden ter outros aspectos positivos, como permitir o establecemento de poboación residente na chamada “España baleirada” (sempre que as novas actividades estean acompañadas dunhas boas infraestruturas e conten cunha cobertura de servizos básicos adecuada). Sería desexable que todas as forzas políticas comecen a traballar neste sentido, evitando guerras parlamentarias estériles e apoiando iniciativas que repercutirán positivamente na cidadanía.