O mércores día sete de outubro encolléuseme o corazón o ler no xornal unha noticia sobre os pensionistas: “Máis de 169.000 malviven nunha situación de severa pobreza en Galicia. Dous de cada dez xubilados teñen apenas 550 euros para chegar a fin de mes, o peor porcentaxe de España”. O artigo 50 da constitución di que: “Os poderes públicos garantirán, mediante pensións adecuadas e periodicamente actualizadas , a suficiencia económica durante a tercera edade”. Ó mesmo tempo é preciso apuntar que a situación de pobreza tamén se extende a moitos traballadores, xa que o emprego non lles cobre a totalidade das súas necesidades básicas.

O artigo 35 da Constitución di que “Todos os españois teñen dereito a unha remuneración suficiente para satisfacer as súas necesidades e as da súa familia”. A realidade non coincide co texto.

O día seguinte, o xornal saca o titular sobre o rei emérito. As investigacións sobre a súa persoa van a pecharse por parte da fiscalía. Non pode ser procesado a pesares de ter moitos delitos. A excusa, a inviolabilidade do rei que consta no artigo 56 da Constitución. Aquí por suposto que coincide o texto.

O país sofre unha crise económica galopante, os comedores sociais non descansan pero temos que agradecer ó monarca que ninguén se olvide do artigo 56. Ese artigo sí que se mantén fiel á realidade. Imaxino que non son a única que di que “a igualdade está sobre rodas”.