Compañía: Colectivo Verticalia

(Duelirium, Traspediante e Pistacatro)

Xénero: danza circo

Autoría, dirección e deseño de son:

Rolando San Martín

Deseño de iluminación: Fidel Vázquez

Vestiario: Fany Bello

Música: Judas Diz e Rolando San Martín

Coreografía: Rolando San Martín e Colectivo Verticalia

Elenco artístico: Marta Alonso, Raquel Oitavén,

Paula Quintas e Marçé Solé

Alma (non é hippie) é o primeiro espectáculo de danza vertical de Galicia, unha produción do Colectivo Verticalia, ou o que é o mesmo, das

compañías Duelirium e Traspediante, co apoio de Pistacatro.

Alma (non é hippie) investiga nas diferentes percepcións sobre unha mesma realidade, os diferentes puntos de vista e, daquela, sobre

o aparente e as aparencias desde a linguaxe da danza contemporánea, a verticalidade e o movemento.