Ainda que xa onde quedou o torneo de este ano, imos facer unha review os Xoves! Iremos poñendo un partido cada xoves e tamén unha oferta de cervexa para gozalo como merece...

Guinness 3'5€

Alhambra 1'5€

Bock Alhambra 2'5€