Emilio Rúa (cantautor), con "Nadaliñas" "Con área, cousas debuxos". Marcos Escudero (conto infantil)