Presentación dos libros sobre a historia de Matamá.

- Matamá, unha olada ao pasado I

Dende a prehistoria ata o século XIX

Xulio Fernández Pintos e Marcos Alonso Rodrígues

- Matamá, unha olada ao pasado II

Historia de século XX

Marcos Alonso Rodrigues e Xulio Fernández Pintos

Intervirá: D. Antón Costas Comesaña

(Presidente do "Consejo Económico y Social de España")