Todo o día (Luns)

MEDIDAS DE PROTECCIÓN E SAÚDE PARA ESTE EVENTO

Mascarilla Obrigatoria

Manter a distancia de seguridade

Evento de exterior