11:00 h. Depósito e cemiterio de San Amaro

12:00 h. Colexio Sagrado Corazón de Praceres

18:00 h. Arquivo Histórico Provincial

19:00 h. Xardíns de Lourizán

20:00 h. Villa Pilar