Edificio Multiusos

Mercado de Sabarís

Mostra colectiva do Grupo Alterarte.

Dende o día 16 de decembro ata o 9 de xaneiro en horario de luns 11:00- 14:00 h e os venres, sábados e domingos de 18:00-21:00 h.