Fieis á nosa cita coa ópera e as artes escénicas, un ano máis dedicamos un ciclo a estas formas musicais ilustrándoo coa audición de grandes obras. Entre os obxectivos deste bloque temático podemos destacar os seguintes: a análise musical de cada ópera, as súas claves internas, a súa contextualización histórica, o compositor, a posta en escena e todos aqueles elementos relevantes cuxo coñecemento axudan a un maior goce da obra.