O estudo comparado dos diferentes instrumentos da orquestra sinfónica, as súas calidades tímbricas, os afectos que producen e as maridaxes que poden formar, son algúns dos aspectos que analizaremos neste ciclo do curso de apreciación musical 2020. Para iso escoitaremos e analizaremos algunhas das obras máis representativas para cada un dos instrumentos obxecto do noso estudo. Completaremos a unidade didáctica analizando a importancia da dirección orquestral e a súa evolución ao longo da Historia.