Continuando cos ciclos de anos anteriores de Grandes Obras da Música Clásica, escoitaremos e estudaremos en profundidade desde o punto de vista programático, estético, histórico e musical, algunhas das máis importantes páxinas musicais da Historia da Música Clásica. Un xeito diferente de achegarse a estas obras co obxectivo de aumentar a emoción da súa escoita.