Plataforma _Google Meet_.

Código da reunión: qdm-kbpt-yhf

Club de Lectura do Centro de Documentación e Recursos Feministas

Mércores 27 xaneiro 2021, ás 18 horas

"Todo lo que no te conté" / de Celeste NG

Relatora: Belén Martín Lucas

A plataforma que utilizaremos será GOOGLE MEET

Se tes algún problema en formato virtual ou non sabes como conectarte,

non te cortes… chámanos e intentaremos solucionalo.

_ESPAZO FORMATIVO PERSONALIZADO PARA APRENDER A CONECTARSE A GOOGLE

MEET_

Pide cita no Teléfono do CDRF 986 43 64 41

(luns e venres 10:30-13:30; martes a xoves 16:00-20:30 h.)

PREPARATIVOS PARA CONECTARSE CON GOOGLE MEET

* Empezaremos a conectarnos 15 minutos antes de comenzar a reunión

Hai varias formas de conectarse:

1.- Nun navegador web, vai a https:// [1]meet.google.com

* Fai clic en "unirse a una reunión".

* Introduce o código de reunión que se indica para cada actividade.

* Fai clic en "Continuar" e despois, en "Unirse ahora".

2.- Se tes unha conta de gmail tamén podes entrar desde ahí e seguir o

mesmo proceso.

3.- No móvil podes descargar a aplicación _Google Meet _desde Play

Store e seguir os mesmos pasos para entrar na reunión desde o

teléfono.