Sábado 14 de novembro de 2020 ás 19 h. no auditorio Municipal de Covelo apertura da exposición das fotografías presentadas o concurso.

Ás 20 h. veredicto do xurado.

Concurso Fotográfico - Calendario Concello de Covelo 2021

Sábado 14 de novembro de 2020 ás 19 h. no auditorio Municipal de Covelo apertura da exposición das fotografías presentadas o concurso.

Normas Covid durante todo o evento, mascarillas obrigatorias, hidroxel, distancia de seguridade e aforo limitado.