[SOL DE YORK]

Autoría: Dennis Kelly

Dirección: Lucía Miranda

Adaptación: Javier Ortiz

Escenografía: Anna Tusell

Deseño de son: Irene Maquieira

Deseño de iluminación: Pedro Yagüe

Vestiario: Anna Tusell en colaboración con Adolfo Domínguez

Elenco artístico: Antonia Paso

Ela é divertida e audaz. Unha muller que podería ser calquera. Cun marido, unha filla pequena que pasa o día construíndo cousas e un fillo menor que as destrúe. Enfrontouse a teitos de cristal, a un traballo ao que non estaba destinada, á conciliación, a sentirse mala nai e ás pequenas derrotas e vitorias da vida

de calquera muller. Pero as cousas non son como parecen. E iso vai cambialo todo. Para sempre.

Ao finalizar a función o público asistente poderá participar nun breve encontro coa compañía