Zona Náutico. Viernes 29 de 17:30 a 20:00 horas, pasarrúas “Cabaleiro sen cabeza” (con salida desde Montero Ríos 2).