El Redondelano Alberto Vilas Vuelve a visitar SalaSon el 18 bril del 2021

Naialma é o primeiro traballo en solitario de Alberto Vilas, o máis íntimo e persoal, con temas que foi atesourando ao longo do tempo, e que saen de dentro como do ventre dunha nai. De ahí o título, xogo de palabras que remite ás denominaciónns galegas de nai e alma.

Este proxecto musical foi concebido para mostrarse en espazos onde o silenzo natural enmarque a obra. Espazos naturais e outros lu- gares únicos pola súa particularidade, carballeiras, atrios, monasterios ou prazas singulares lonxe do ruído, lugares escollidos pola súa intimi- dade, como a música de Alberto, grabada por el mesmo, no seu estudio, co seu Yamaha-C7, na súa casa e sin cortes, cada peza dunha sola vez. Asi o quixo.

Pensamos que a Salason en cangas sería o lugar apropiado para este concerto, o día 18 de abril.